Moralåret

Helt nye regler, anbefalinger og råd har vært normalen det siste året. Jeg har latt meg imponere over lojaliteten til tiltakene både hos kunder og ansatte gjennom pandemien.

Sprit, munnbind og avstand er blitt den nye hverdagen for oss alle. Dersom du ikke følger anbefalingene, stiller du deg utenfor normen i samfunnet. Når jeg nå går innom matbutikken vet jeg, nokså sikkert, at jeg er uten smitte.

Den nye normen
Likevel spriter jeg hendene, tar på meg munnbind og holder avstand for å være en del av det nye felleskapet og den felles dugnaden. På arbeidsplassen vår er vi et stort og variert fellesskap, og endringer skjer vanligvis mer evolusjonært enn revolusjonært. Helt til 12. mars 2020. Da endret alt seg. Over natten ble det innført radikale endringer som påvirket både medarbeidere og kunder i måten vi samhandler på. Den nye normen var å slutte å håndhilse. Slutte å være nær hverandre.

- Jeg er fascinert
Høsten 2020 kom en ny bølge over oss, og i tillegg til sprit og avstand ble også munnbind den nye normalen om en meter eller to ikke kunne overholdes. Jeg er fascinert over hvor brått og effektivt vi mennesker faktisk kan omstille oss fra en virkelighet til en annen (u)virkelighet. Vi hadde beredskapsplaner, men ingen av disse planene fanget opp en pandemi. Sprit, munnbind og avstand er ord som ikke fantes i disse planene.

Så bekmørkt på fremtiden
Våren 2020 så vi alle bekmørkt på det neste året, selv om statsministeren oppfordret bransjen til å holde hjulene i gang. Da vi passerte nyttårsaften nådde vi den høyeste omsetningen noensinne. Selvfølgelig kan jeg skryte av produktene vi selger, men det ville være urettferdig å overse innsatsen til både medarbeidere og kunder i denne perioden. Vi har hatt tillit til hverandre. Kundene har stolt på at vi er seriøse på smittevern, og vi har hatt tillit til at kundene tar et personlig ansvar når de besøker oss.

Kraften i tillit
Når jeg først er inne på tillit må jeg også fremheve mine kolleger. Våre medarbeidere har nok aldri vært gjennom større endringer på så kort tid, og har respondert med engasjement og positivisme for å holde hjulene i gang. Tillit er en ferdighet som skal vises i praktisk handling, og det siste året har vist hvilken kraft som ligger i god tillit til hverandre.


Med vennlig hilsen

Bjørn Inge Knudsen
Daglig leder, Jæger Sentrum