BMW-Gruppens bærekraftstrategi hviler på seks søyler

BMWLivsstilMINInyhet

En av vår tids største utfordringer er å konservere ressurser, og beskytte miljøet. Dette er en utfordring som oppfattes som svært stor for bilindustrien, men ved hjelp av seks søyler ønsker BMW-Gruppen å bli ledende og et forbilde innen sirkulær økonomi.

BMW i Vision Circular viser hvilken vei bedriften går: en helelektrisk bil laget av 100% resirkulert materiale, og med materiale som kan brukes på nytt når bilen er utdatert. BMW i Vision Circular står for en sirkulær økonomi uten CO2 utslipp – den perfekte miksen av kjøreglede og utnyttelse av ressurser. Denne tankegangen er en 360 graders bærekraftig strategi støttet av seks hovedsøyler.

 

 

 

Maksimum utnyttelse av energi og råmateriale

Dette innebærer at råmateriale fra brukte biler vil så godt det lar seg gjøre bli resirkulert til serieproduksjon av nye biler. Biler fra BMW-Gruppen er allerede laget av opptil 30% resirkulert og gjenbrukbart materiale, og planen fremover er å øke dette til 50%. Mens for BMW i Vision Circular brukes utelukkende råmateriale som er resirkulert og fornybart.

Innen 2030 skal minst hver andre bil være helelektrisk

I år har BMW alt produsert dobbelt så mange elektriske biler som i 2021, og innen 2030 vil minst hver andre bil produsert være elektrisk. MINI vil kun tilby elektriske biler fra 2030.

Lean. Green. Digital.

Alle de 30 lokasjonene for produksjon vil jobbe etter prinsippet «Lean. Green. Digital». Dette vil de gjøre ved å utnytte energien mest mulig effektivt, ressurssparing og arbeide for å kutte utslipp. Å unngå bruk av fossilt brennstoff og grønn strøm er i fokus.

Partnere må ha samme tankegang

Hele verdiskapningskjeden blir vurdert for å redusere utslipp på en målrettet måte. BMW-Gruppen sørger for at partnere har høye standarder og gode verdier i henhold til klima og miljø, i tillegg til at de respekterer menneskerettighetene og har rettferdige arbeidsforhold.

Ansattes utvikling

Endringsprosesser i en bedrift er ofte knyttet opp til bekymring blant ansatte. Dette sørger bedriften for at de ansatte ikke føler på, ved å trene de opp til å kunne utføre flere arbeidsoppgaver, og ta del i endringen.

Engasjement for mangfold og kulturforståelse

Ved å være et internasjonalt firma følger også et ansvar. Mangfold og kulturforståelse, solid utdannelse for unge og sikkerhet på veien er blant mange saker BMW-Gruppen er opptatt av.

Hva betyr dette for deg?

Det gir kunder en mulighet til å kjøpe kjøretøy som virkelig er bærekraftig. For at kjøretøy skal være bærekraftig må alle ledd i produksjonskjeden være det – ikke bare sluttresultatet. De seks søylene er pilaren bak å oppnå dette.