En liten del av en stor fremtid

BMWnyhet

95 mm høy, sylindrisk og en diameter på 46 mm

Siden 2008 har BMW Group bygget egen ekspertise på batteriteknologi for elektriske biler. Nå har første eksemplar av neste generasjon battericelle rullet av samlebåndet på BMW Group Cell Manufacturing Competence Centre utenfor München.

Med sjette generasjon batteriteknologi fra BMW klar for serieproduksjon, skrives et nytt kapittel i selskapets elektriske historie. I batteriteknologien som vil benyttes i Neue Klasse-modellene, har man fundamentalt foredlet celleformatet og cellekjemien.

Neue Klasse: En ny æra fra 2025
De første modellene som lanseres i Neue Klasse-serien vil være en sedan i 3-serie-segmentet, og en sportslig SUV. Produksjonen av bilene starter ved det nye BMW-anlegget i Debrecen i Ungarn, i 2025. Fabrikken skal kun produsere Neue Klasse-modeller. Etter hvert som flere modeller lanseres, vil produksjonen utvides til BMWs øvrige produksjonsanlegg.

I løpet av de første 24 månedene vil minst seks Neue Klasse-modeller lanseres, og det forventes at de vil utgjøre mer enn halvparten av salgsvolumet til BMW innen slutten av tiåret.

Teknologiske framskritt fra egen kompetanse
I 2019 åpnet det tyske selskapet sitt eget kompetansesenter, BMW Groups Battery Cell Competence Center, i Parsdorf utenfor München. Kompetansesenteret fokuserer på hele verdikjeden – fra forskning og utvikling, til battericelledesign og produksjonsevne. I dag jobber det rundt 80 ansatte på det 15 000 kvadratmeter store senteret.

Ett av resultatene av de siste års arbeide er en helt ny generasjon battericelle; 95 mm. høy, sylindrisk og med en diameter på 46 mm. Sammenlignet med de prismatiske cellene som brukes i dagens generasjon, vil energitettheten til batteriet forbedres med mer enn 20 prosent – som igjen gjør det mulig å øke rekkevidden med opptil 30 prosent.

Kombinert med ladeteknologi med en spenning på opptil 800 volt, og betydelig høyere ladekapasitet, kan den kommende generasjonen batteri redusere tiden det tar å lade fra 10 til 80 prosent SOC («State of charge») med opptil 30 prosent.

Når serieproduksjonen begynner for fullt hos leverandørene BMW Group har valgt, kommer de nye runde cellene også i en høyde på 120 mm. Avhengig av modell kan batterisystemet integreres fleksibelt i bilens konstruksjon, såkalt «pack to open body». Dette skiller seg fra dagens standardpraksis med cellemoduler, og legger til rette for innovasjoner og forbedringer når det kommer til blant annet kjøreegenskaper, sikkerhet og komfort.

En komplett verdikjede
Sjette generasjons batteriteknologi gir også muligheten til å for første gang bruke katoder laget av litiumjernfosfat (LFP). Dette betyr at de kritiske råvarene kobolt og nikkel kan unngås helt i katodematerialet. Parallelt jobbes det også videre med utviklingen av såkalte «all-solid-state» batterier (ASSB). BMW Group har som mål å ha høyspentbatterier av denne typen klare for serieintroduksjon innen slutten av tiåret.

Produksjonen av elektriske biler stiller økte krav til effektiv ressursbruk gjennom hele verdikjeden. En av de sentrale pilarene for Neue Klasse er fokuset på resirkulering av materialer og komponenter fra hele batteriet, etter dets første liv i bilen. Det langsiktige målet til BMW Group er å resirkulere alle råvarene som benyttes i høyspentbatterier. Råvarer er blant de viktigste kostnadsdriverne ved produksjon av battericeller, og effektiv og ansvarlig bruk av råvarene er derfor nødvendig både fra et økonomisk og miljømessig perspektiv.

Lokal forankring i et globalt system
BMW Group har et av bilindustriens mest fleksible produksjonssystemer, med lokasjoner over hele verden. I dag produseres og monteres det biler på 31 fabrikker fordelt på 15 land. Disse fabrikkene leverer til sammen biler fra BMW Group til mer enn 140 markeder verden over.

I tråd med den stadig økende produksjonen av elbiler, må man i større grad også bero seg på regionale forsyningskjeder, i tråd med prinsippet om lokale leveranser for lokal produksjon. Selskapet har et klart mål å skaffe komponenter som battericeller nært selve bilproduksjonen og å gradvis lokalisere forsyningskjeden.

BMW Group har tidligere tildelt kontrakter til CATL og EVE Energy. Begge partnerne skal bygge to gigafabrikker i Østen og Europa, hvor hver av battericellefabrikkene vil ha en samlet årlig kapasitet på opptil 20 GWh. Nylig tegnet selskapet også kontrakt med nok en partner, AESC, som for tiden bygger en battericellefabrikk i USA med en initial kapasitet på 30 GWh.