«NEUE KLASSE»: En ny elektrisk æra for BMW – med ny, innovativ batteriteknologi

BMW

Kjennere av BMW husker «NEUE KLASSE» fra 60- og 70-tallet, hvor en rekke nye modeller tok selskapet til nye høyder og etablerte BMW som et premium-merke. I 2025 lanseres «NEUE KLASSE» på nytt – med ny, innovativ batteriteknologi som en av hjørnestenene for neste generasjon elektriske modeller fra BMW.

Modellene i «NEUE KLASSE» vil kjennetegnes på tre måter; en helt redefinert IT og software-arkitektur, en ny generasjon med høytytende elektriske drivlinjer og batterier, samt en radikal ny tilnærming for hele bilens livssyklus – eksempelvis gjennom utstrakt bruk av sekundære materialer (som resirkulert stål, plast eller aluminium).

«NEUE KLASSE» vil by på en helt ny brukeropplevelse og digitale økosystem, for modeller i alle segmenter. Fra modeller i store serieproduserte volumer til eksklusive og sportslige M-modeller. Designen blir kompromissløst rettet mot aerodynamikk, hvor proporsjonene skiller seg fra hva vi kjenner i dag – samtidig vil den innvendige plassen blir større.

Sammen med et nytt battericelledesign, vil dette dramatisk redusere energiforbruket under kjøring. Et tydelig mål for «NEUE KLASSE» er at rekkevidde og produksjonskostnader skal matche selskapets velrennomerte og tradisjonelle forbrenningsmotorer.

Nå slippes de første detaljene om batteriteknologien som tas i bruk fra 2025.

Mer ytelse, CO2-redusert produksjon og betydelig lavere kostnader

Kort fortalt, vil neste generasjon BMW batteri og drivlinje-teknologi; øke energitettheten i lithium-ion batteriene med mer enn 20 prosent, forbedre ladehastigheten med opptil 30 prosent og øke rekkevidden til bilene med opptil 30 prosent. Samtidig reduseres CO2-utslippene fra battericelleproduksjonen med opptil 60 prosent. Basert på dagens forutsetninger, kan dessuten produksjonskostnadene reduseres med opptil 50 prosent.

For å levere battericellene som trengs for «NEUE KLASSE», har BMW Group allerede tildelt kontrakter til CATL og EVE Energy. Begge partnerne skal bygge to gigafabrikker i Kina og Europa. Hver av battericellefabrikkene vil ha en samlet årlig kapasitet på opptil 20 GWh. Planene krever også ytterligere nye kontrakter for to battericellefabrikker som skal bygges i den nordamerikanske frihandelssonen.

Nytt celleformat og forbedret cellekjemi

For neste, og sjette, generasjon BMW batteriteknologi, som brukes i «NEUE KLASSE», har man fundamentalt foredlet celleformatet og cellekjemien.

De nye cellene er runde og kommer i to forskjellige høyder, begge med en standard diameter på 46 millimeter. (Cellene som nå brukes, i femte generasjon, er prismatiske.) De er spesielt tilpasset en ny arkitektur og vil spille en nøkkelrolle i chassis-strukturen til «NEUE KLASSE». Avhengig av modell kan batterisystemet integreres fleksibelt i bilens konstruksjon, såkalt “pack to open body”. Bruken av dagens design med cellemoduler, er dermed eliminert.

BMW Group jobber også kontinuerlig med å videreutvikle energilagringssystemer. For eksempel gir sjette generasjons batteriteknologi også muligheten til å bruke katoder laget av litiumjernfosfat (LFP) for første gang. Dette betyr at de kritiske råvarene kobolt og nikkel da kan unngås helt i katodematerialet. Parallelt jobbes det også videre med utviklingen av såkalte «all-solid-state» batterier (ASSB). BMW Group har som mål å ha høyspentbatterier av denne typen klare for serieintroduksjon innen slutten av tiåret

Eget kompetansesenter

BMW Group har systematisk bygget opp sin egen ekspertise innen batteriteknologi siden 2008. I 2019 åpnet man selskapets eget kompetansesenter, BMW Groups Battery Cell Competence Center, i München. Her dekkes hele verdikjeden – fra forskning og utvikling, til battericelledesign og produksjonsevne. Dette gjør det mulig at man allerede nå, i slutten av 2022, kan sette i gang en mindre, og tilnærmet standard, produksjon av batterigenererasjonen som tas i bruk i «NEUE KLASSE». Dette vil bidra til at fremtidige leverandører kan produsere celler etter spesifikasjoner og i henhold til BMW Groups sin egen ekspertise – og dermed optimalisere battericelleproduksjonen ytterligere med hensyn til kvalitet, produksjon og kostnader.

Ny æra fra 2025

De helelektriske «NEUE KLASSE»-modellene vil gi et betydelig bidrag til BMW Groups salgsvolumer fra midten av tiåret. «NEUE KLASSE» har potensialet til å akselerere markedspenetrasjonen for e-mobilitet ytterligere: Innen 2030 forventes det at «NEUE KLASSE» vil utgjøre mer enn halvparten av salgsvolumet til BMW. De første modellene som lanseres i den nye familien vil være en sedan i 3-serie segmentet og en sportslig SUV.